Këshilla Praktike

Këshilla për ventilim, pastrimin dhe mirëmbajtjen Si të kujdeseni dritaret tuaja PVC profilet e dritareve ALUPLAST janë bërë nga PVC me cilësi të lartë rezistente atmosferike dhe kërkon mirëmbajtje të ulët. Ndotja e zakonshme madje, sipërfaqja jo-poroze dhe higjienike e shkaktuar nga shiu dhe pluhuri mund të hiqet lehtë...

Terminologjia e Dritareve

Terminologjia e llojeve dritare Me dritaret profilit ALUPLAST PVC, mund të prodhohen nga llojet më të ndryshme të dritareve, për shembull me një kanat ose dritare me shumë kanata, dritare me rrëshqitje, dyer me rrëshqitje dhe shumë më tepër. Për përdorimin optimal të hapësirës në dispozicion dhe në mënyrë...

Termat Teknike

Terminologjia e dritareve Cila është vlera U? Vlera U, është masa që mat izolimin termik, luan një rol të rëndësishëm. Vlera e U (koeficienti transferimin e nxehtësisë) përshkruan se sa energjia termike është transportuar përmes një komponenti ndërtimi në madhësinë e 1 metër katror. Për të vënë atë në...

Avantazhet e PVC

Avantazhet e ALUPLAST profileve PVC Për shkak të karakteristikave të tyre dritareve PVC kanë pjesën më të madhe të tregut në Evropën moderne dhe për këtë arsye ata janë dritaret më të popullarizuara Për kursimin e energjisë dritaret PVC janë zgjedhje e përkryer, pavarsisht nga klima apo rajoni. Së...

Kursim Energjie

Izolim termik dhe mundësi kursimi. Kostot e larta për ngrohje? Problemi nuk është në ngrohje. Është në dritaret tuaja. A e dini se? Se dritaret janë pika e dobët në fasadën tuaj? Edhe pse dritaret përbëjnë vetëm 8% të të gjithë ndërtesës ato shkaktojnë pothuajse 40% humbje së ngrohjes...

Konsumatori

Kurseni energji Izolim termik dhe mundësi kursimi. Kostot e larta për ngrohje? Problemi nuk është në ngrohje. Është në dritaret tuaja. A e dini se? Se dritaret janë pika e dobët në fasadën tuaj? Edhe pse dritaret përbëjnë vetëm 8% të të gjithë ndërtesës ato shkaktojnë pothuajse 40% humbje...

Ideal 8000

            85 mm trashesi- energjik dhe vizualisht në nivelin më të lartë IDEAL 8000® është një sistem profili me një trashesi prej 85 mm. Nëpërmjet nje bashkëveprimi të nje trashesie te madhe dhe nje dizajn filigran eshte krijuar një sistem i dritareve që është edhe...

Ideal 4000

            Përfitimet tuaja Vetitë termoizoluese te kombinimit standard Uf- vlera = 1.3 W / m² K Spesori i xhamit deri në 41 mm Shkalla e izolimit deri në 45 dB ( deri te klasa IV të mbrojtjes akustike) Me dizajn te dyfisht (sipërfaqja e...